CONCURS

15/02/2021 Noi condiții de călătorie în Marea Britanie Noi condiții de călătorie în Marea Britanie, începând cu data de 15...detalii »09/02/2021 Formular intrare în România IMPORTANT! Pasagerii care intră în România au obligația completării unei...detalii »06/01/2021 Condițiile de călătorie în Marea Britanie, valabile de la 1 ianuarie De la 1 ianuarie 2021, condițiile de călătorie în Regatul Unit s-au schimbat. După...detalii »28/07/2020 Condiții de călătorie în Europa În atenția persoanelor care plănuiesc să călătorească în Europa, în...detalii »13/07/2020 Noi măsuri de călătorie în țări din Europa pentru cetățenii români GRECIA Potrivit ultimelor informații comunicate de către autoritățile elene prin...detalii »

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este Icar Tours S.R.L., cu sediul în bd. Tomis nr. 130, Constanta, înregistrată la Registrul Comerțului, cu nr. J13/2552/1998 , Cod Unic de Înregistrare RO11208946, denumit în continuare ”Organizatorul”.

Participanții la campania promoțională sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România pe pagina alocată concursului de pe Facebook

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în totalitate sau în parte prezentul regulament, precum și de a decide în orice moment încetarea sau modificarea concursului, orice modificare sau decizie de încetare intrând în vigoare după aducerea acesteia la cunoștință publicului, în aceeași manieră în care s-a făcut și informarea inițială, prin afișare pe pagina de Facebook.

 

SECŢIUNEA 2 - ARIA ŞI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară doar in judetul Constanta în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, exclusiv pe Internet, prin intermediul Facebook.

Concursul se va desfășura în perioada 19.07.2021 – 19.08.2021, ora 23:59:59, calendaristic denumit în continuare „Perioada de desfășurare”.

Orice înscriere efectuată după data de 19.08.2021, ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștință publicului prin modalitățile prevazute la art. 1 de mai sus.

Concursul este structurat în două etape:

Etapa 1 – de înscriere: se desfășoară în intervalul 19.07.2021 – 19.08.2021

Etapa 2 – de extragere a câștigatorului, care va fi anuntat pe 20.08.2021, ora 14:00.

În cadrul acestui concurs se va extrage un singur castigator.

 

SECŢIUNEA 3 - CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

La concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul și/sau reședința în România, judetul Constanta (denumite în continuare "Participanți"), cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii concursului, informații care pot fi demonstrate cu un act oficial de identitate (carte de identitate/pașaport).

Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs angajații SC Icar Tours SRL, angajații partenerilor implicați în această campanie și nici soțul/soția sau rudele de gradul 1 ale acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Participanților la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

 

SECȚIUNEA 4 - MECANISMUL DE PARTICIPARE. PROCESUL DE SELECȚIE ȘI VALIDARE AL CÂȘTIGĂTORILOR

  1. Pentru a se înscrie în mod valid în concurs, participantul trebuie:
  • să fie cetățean român sau rezident pe teritoriul României, in judetul Constanta, cu vârsta de peste 18 ani la data înscrierii în concurs;
  • să fie de acord cu publicarea numelui pe pagina de Facebook IcarTours; în cazul în care numele unui cont de Facebook nu conține numele real se va efectua o validare suplimentară.
  • să confirme ca a citit și a înțeles prezentul regulament oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta, respectându-l întocmai.
  • sa achizitioneze un pachet turistic / bilet de avion in valoare de minim 200 de Euro in perioada desfasurarii concursului.
  • sa dea like paginii de Facebook a Icar Tours, share public postarii si sa lase un comentariu cu “particip” in aceeasi postare.
  • Se vor valida numai concurentii ce urmeaza regulile mentionate mai sus.

În cazul în care, în urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezultă că participarea la concurs a fost fraudată sau participantul nu poate fi identificat cu datele înregistrate pe site-ul mai sus menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs acești participanți, ori de a retrage acestor participanți premiile obținute ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

Participarea la Concurs se realizează prin vizitarea paginii IcarTours

La finalul concursului va fi ales 1 câștigător (desemnaț aleatoriu prin tragere la sorți cu ajutorul https://commentpicker.com ).

Validarea câștigătorului se face de către reprezentantul Organizatorului prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezenta secțiune.

Câștigătorul va fi anuntat pe pagina alocată de Facebook IcarTours, printr-un comentariu la postarea oficială a concursului.

 

SECŢIUNEA 5 - PREMIUL

In cadrul acestui concurs va fi ales un singur castigator (desemnat aleatoriu prin tragere la sorți cu ajutorul www.commentpicker.com ).

Premiul acestui concurs este 1 Voucher in valoare de 300 Euro, utilizabil pentru achizitionarea de servicii turistice de la agentia Icar Tours Constanta, în termen de 12 luni de la validarea câștigătorului.

Câștigătorul trebuie să urmarească rezultatele extragerii și să-și revendice premiul în maxim 5 zile prin comunicarea datelor personale către Organizator.

Refuzul de a transmite aceste date și/sau de a primi premiul conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu.

Desemnarea câștigătorului va fi realizată conform indicațiilor de la Secțiunea 4.

Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiului căștigat.

Organizatorul va confirma validarea câștigătorului prin: afișare pe facebook, e-mail și/sau telefonic către participantul selectat a fi câștigător, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii informațiilor de contact de către acesta.

Orice solicitare din partea câștigătorului pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă. Validarea potentialului castigator al cărui nume de identificare a fost comunicat pe pagina IcarTours se va face în urmatoarele condiții: - Participantul selectat drept potențial câștigător va comunica datele personale și de contact, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data afișării numelui de identificare pe pagina de Facebook ca fiind potențial căștigător. Datele personale și de contact vor fi trimise reprezentantului Organizatorului la adresa ce va fi comunicată odată cu afișarea câștigătorului. Mesajul trebuie să conțină: numele și prenumele căștigătorului, un număr de telefon de contact și o copie a documentului de identitate în care să fie vizibile doar poza, numele și prenumele fără alte date personale.

Organizatorul va confirma validarea câștigătorului prin: afișare pe facebook, e-mail și/sau telefonic către participantul selectat a fi câștigător, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii informațiilor de contact de către acesta.

Dacă în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la afișarea numelui de identificare ale potențialului câștigător pe pagina IcarTours nu a fost validat câștigătorul (nu a trimis datele necesare validării în termenul specificat și/sau nu a îndeplinit condițiile de participare și validare), conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu.

Validarea înscrierilor și a câștigătorului va fi facută de catre Organizator prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate și participare din prezentul Regulament. Participantul care nu face dovada îndeplinirii acestor condiții nu va fi validat. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia Organizatorilor este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile necorespunzătoare.

 

SECŢIUNEA 6 - RESPONSABILITATEA

Organizatorul concursului nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere decurgând din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu.

Câștigătorul își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate în considerare de catre Organizator.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Facebook.com, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

 

SECȚIUNEA 7 - PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorilor, conform legislației în vigoare.

 

SECȚIUNEA 8 - LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române.

Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

Facebook Inc. nu își asumă responsabilitate pentru prezenta campanie și nu poate fi implicat în nici un mod în desfășurarea acesteia.

 

SECȚIUNEA 9 - ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încat organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

În cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a concursului.

 


Doresc sa ma contactati pentru:

Am citit si sunt de acord cu Termeni si Conditii generale