CONCURS

04/08/2022 Noi reglementări de la ANPC Noi reglementări de la ANPC, în ceea ce privește procedurile de soluționare...detalii »07/01/2022 Anglia relaxează regulile de călătorie pentru persoanele complet vaccinate Din 7 ianuarie 2022, începând cu ora 04:00, toate persoanele complet vaccinate vor...detalii »15/02/2021 Noi condiții de călătorie în Marea Britanie Noi condiții de călătorie în Marea Britanie, începând cu data de 15...detalii »09/02/2021 Formular intrare în România IMPORTANT! Pasagerii care intră în România au obligația completării unei...detalii »06/01/2021 Condițiile de călătorie în Marea Britanie, valabile de la 1 ianuarie De la 1 ianuarie 2021, condițiile de călătorie în Regatul Unit s-au schimbat. După...detalii »

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este Icar Tours S.R.L., cu sediul în bd. Tomis nr. 130, Constanta, înregistrată la Registrul Comerțului, cu nr. J13/2552/1998 , Cod Unic de Înregistrare RO11208946, denumit în continuare ”Organizatorul”.

Participanții la campania promoțională sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România pe pagina alocată concursului de pe Instagram.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în totalitate sau în parte prezentul regulament, precum și de a decide în orice moment încetarea sau modificarea concursului, orice modificare sau decizie de încetare intrând în vigoare după aducerea acesteia la cunoștință publicului, în aceeași manieră în care s-a făcut și informarea inițială, prin afișare pe pagina de Instagram.

SECŢIUNEA 2 - ARIA ŞI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară doar in judetul Constanta în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, exclusiv pe Internet, prin intermediul Instagram.

Concursul se va desfășura în perioada 06.08.2021 – 30.08.2021, ora 23:59:59, calendaristic denumit în continuare „Perioada de desfășurare”.

Orice înscriere efectuată după data de 30.08.2021, ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștință publicului prin modalitățile prevazute la art. 1 de mai sus.

Concursul este structurat în două etape:

Etapa 1 – de înscriere: se desfășoară în intervalul 06.08.2021 – 30.08.2021

Etapa 2 – de extragere a câștigatorului: care va fi anuntat pe 31.08.2021, ora 14:00.

În cadrul acestui concurs se va extrage un singur câștigător .

SECŢIUNEA 3 - CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

La concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul și/sau reședința în România (denumite în continuare "Participanți"), cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii concursului, informații care pot fi demonstrate cu un act oficial de identitate (carte de identitate/pașaport).

Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs angajații SC Icar Tours SRL, angajații partenerilor implicați în această campanie și nici soțul/soția sau rudele de gradul 1 ale acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Participanților la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECȚIUNEA 4 - MECANISMUL DE PARTICIPARE. PROCESUL DE SELECȚIE ȘI VALIDARE AL CÂȘTIGĂTORILOR

  1. Pentru a se înscrie în mod valid în concurs, participantul trebuie:
  • să fie cetățean român sau rezident pe teritoriul României, cu vârsta de peste 18 ani la data înscrierii în concurs;
  • să fie de acord cu publicarea numelui pe pagina de Facebook IcarTours sau Instagram; în cazul în care numele unui cont de Instagram nu conține numele real se va efectua o validare suplimentară.
  • să confirme ca a citit și a înțeles prezentul regulament oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta, respectându-l întocmai.
  • sa dea Follow paginilor @icartours , @dianaa__elena & denisamihaelat
  • sa dea TAG persoanei pe care isi doreste sa o ia in vacanta dupa castigarea premiului.
  • Se vor valida numai concurentii ce urmeaza regulile mentionate mai sus.

În cazul în care, în urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezultă că participarea la concurs a fost fraudată sau participantul nu poate fi identificat cu datele înregistrate pe site-ul mai sus menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs acești participanți, ori de a retrage acestor participanți premiile obținute ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

Participarea la Concurs se realizează prin vizitarea paginii de Instagram IcarTours.

La finalul concursului, în data de 30.08.2021, ora 23:59 va fi ales castigatorul (desemnaț aleatoriu prin tragere la sorți cu ajutorul https://commentpicker.com ).

Validarea câștigătorului se face de către reprezentantul Organizatorului prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezenta secțiune.

Pe data de 31.08.2021 la ora 14:00 se va anunța câștigătorul pe pagina alocată concursului de pe Instagram.

SECŢIUNEA 5 - PREMIILE

In cadrul acestui concurs va fi ales un singur castigator (desemnat aleatoriu prin tragere la sorți cu ajutorul www.commentpicker.com ).

Premiul acestui concurs este 1x Voucher in valoare de 200 Euro.

Câștigătorul trebuie să urmarească rezultatele extragerii și să-și revendice premiul în maxim 5 zile prin comunicarea datelor personale către Organizator, prin mesaj pe Instagram.

Refuzul de a transmite aceste date și/sau de a primi premiul conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu.

Desemnarea câștigătorului va fi realizată conform indicațiilor de la Secțiunea 4.

Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiului căștigat.

Organizatorul va confirma validarea câștigătorului prin: afișare pe Instagram, e-mail și/sau telefonic către participantul selectat a fi câștigător, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii informațiilor de contact de către acesta.

Orice solicitare din partea câștigătorului pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă. Validarea potentialului castigator al cărui nume de identificare a fost comunicat pe pagina IcarTours se va face în urmatoarele condiții: - Participantul selectat drept potențial câștigător va comunica datele personale și de contact, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data afișării numelui de identificare pe pagina de Instagram ca fiind potențial căștigător. Datele personale și de contact vor fi trimise reprezentantului Organizatorului la adresa ce va fi comunicată odată cu afișarea câștigătorilor. Mesajul trebuie să conțină: numele și prenumele căștigătorului, un număr de telefon de contact și o copie a documentului de identitate în care să fie vizibile doar poza,numele și prenumele fără alte date personale.

Dacă în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la afișarea numelui de identificare ale potențialului câștigător pe pagina de Instagram nu a fost validat câștigătorul (nu a trimis datele necesare validării în termenul specificat și/sau nu a îndeplinit condițiile de participare și validare), conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu.

Validarea înscrierilor și a câștigătorului va fi facută de catre Organizator prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate și participare din prezentul Regulament. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validați. În eventualitatea unei dispute asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile necorespunzătoare.

SECŢIUNEA 6 - RESPONSABILITATEA

Organizatorul concursului nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere decurgând din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu.

Câștigătorul își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate în considerare de catre Organizator.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Instagram.com, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

SECȚIUNEA 7 - PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorilor, conform legislației în vigoare.

SECȚIUNEA 8 - LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române.

Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

Instagram nu își asumă responsabilitate pentru prezenta campanie și nu poate fi implicat în nici un mod în desfășurarea acesteia.

SECȚIUNEA 9 - ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încat organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

În cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a concursului.

 


Doresc sa ma contactati pentru:

Am citit si sunt de acord cu Termeni si Conditii generale